KONSULENT
ForsideProfilKonsulentKursusLAB-lovenSanktionerFleksjobRevalidering
Har I brug for en faglig konsulent eller en proceskonsulent - eller har I brug for en hjælpende hånd i forbindelse med en evaluering?
Faglig konsulent/sparring

Faglig konsulentbistand kan være støtte til den stedlige faglige konsulent i svære spørgsmål om jura og metoder, det kan være sparring med en gruppe beskæftigelsesmedarbejdere om løsning af konkrete sager eller f.eks. støtte til at diskutere og beskrive hensigtsmæssige strategier for det faglige arbejde i jobcentret eller hos den anden aktør.
Proceskonsulent eller projektledelse

I forbindelse med at nye redskaber eller metoder skal tages i anvendelse, ved start af nye projekter, kvalitetsudvikling, organisationsforandringer mv. kan man i mange tilfælde have brug for dialog med en "udefra". En proceskonsulent der kan medvirke til at holde projektet på sporet og til at drive det fremad, og/eller en faglig og kritisk sparringspartner der kan stille de frække spørgsmål og derved være med til at kvalificere forløbet. 

Konsulentydelsen kan også bestå i egentlig projektledelse, hvor erfaringen med at styre projekter understøttes af kendskabet til faglighed, metode, jura og organisationskultur.
Undersøgelser - Evalueringer

Skal I have foretaget en evaluering eller have hjælp til selv at lave en evaluering?

Konsulentbistand til evaluering kan f.eks. være:

- Igangsætningshjælp.  Mange vælger selv at evaluere, men mangler viden om hvordan man gør. Konsulentbistanden her kan være at hjælpe med at få formuleret evalueringstemaer og få fastlagt metoder og handlingsplan, hvorefter kommune, projekt eller hvem det nu er, selv gennemfører evalueringen.

- Den lille evaluering. Konsulentbistand til at få gennemført en brugerundersøgelse, et seminar eller konference hvor man evaluerer sit projekt, en "mini-undersøgelse"  el. lign.

- Den større evaluering. Konsulentbistand til at tilrettelægge og gennemføre f.eks. evalueringen af et EU-projekt, en organisationsforandring, indførelsen af en ny metode i arbejdet el. lign.
Jens Finkelstein - Magdelonevej 21 - 2400 København NV
Mobil: 6089 3453 - Mail: jens@finkelstein.dk