KURSUS OM RÅDIGHED OG SANKTIONER
ForsideProfilKonsulentKursusLAB-lovenSanktionerFleksjobRevalidering
Kursus om rådighed og sanktioner
PROGRAM
Indledning 
225-timersreglen
Betingelser for hjælp
RÅDIGHED
- Rådighedsbegrebet
- Generelle Rådighedsbetingelser
- Arbejdssøgning mv.
- Rådighedsvurderingen
SANKTIONER
- Vejledning
- Periodesanktioner
- Punktsanktioner
- Skærpet rådighedssanktion
- Ophør
- Uberettiget hjælp mv.
Uddannelsespålæg – rådighed og sanktioner
Sygdom - rådighed og sanktioner
Tilbagebetaling mv.
Aktivitetsparate – rådighed og sanktion
Jens Finkelstein - Magdelonevej 21 - 2400 København NV
Mobil: 6089 3453 - Mail: jens@finkelstein.dk